Majoránek

Pestrý přístup k hiporehabilitaci

Zdraví
Terapie
Občanská společnost

O nás

Co je naším posláním? Ve zkratce ... Za pomoci koní vytváříme dětem s jakýmkoliv handicapem i jejich rodinám život pestřejší. • Pomocí koňského hřbetu přispíváme k rozvoji pohybových funkcí člověka či k návratu funkcí ztracených nemocí, úrazem atd… • Vytvořením úzkého vztahu, spoluprací a díky empatii s těmito krásnými zvířaty terapeuticky a výchovně působíme na děti s autismem, mentální retardací či problémy v sociálním začlenění a komunikaci. • Rodiny u nás nalézají kromě hiporehabilitačních aktivit možnost vzájemného sdílení svých zkušeností, navázání nových přátelství s lidmi „ na jedné lodi“ a prožití pocitu úlevy od těžkostí, které sebou každodenní péče o postiženého člena rodiny přináší.

Rozpracované výzvy

Relaxace, radost, smích - to vše nejen na koních

Dětské hřiště pro handicapované děti i jejich zdravé sourozence a malé kamarády.

Majoránek
Velká práce | Online

Hotové výzvy

Leták pro Den otevřených dveří s benefiční akcí

Vtipný, živý, poutavý text probudí zvědavost a zájem o naši práci.

Majoránek
Střední práce | Online