EDU Effective, z.s.

Podporujeme charitu částí školného online MBA a dalších

Vzdělávání

O nás

EDU Effective, z.s. má za cíl pomáhat rozvoji a charitě prostřednictvím příspěvku, který věnujeme z části školného našich studentů. Jsme skupina dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat lidem z celého světa se zlepšovat a rozvíjet se, a kteří chtějí pomáhat charitě tím, že zasíláme část školného na dobročinné účely. O našem programu: "100 % online Effective MBA program je připraven pro každého, kdo chce rozvíjet své znalosti a dovednosti, kdo se chce posunout v kariéře, kdo nechce zůstat pozadu a kdo se chce seznámit s aktuálními novinkami z nekonečného světa internetu a video programů. ​Našli jsme pro vás přínosný obsah z online světa, strávili za vás výběrem tisíce hodin u videí a pročetli tisíce stránek, abychom pro vás vybrali ten nejlepší a nejpřínosnější obsah. ​Díky tomuto výběru můžete studovat kdykoli a odkudkoli chcete pouze 15 minutes denně a zvládnete tak i svou práci, rodinu a koníčky. ​Také se naučíte nového návyku, věnovat trochu času také sobě a svému rozvoji nejen v průběhu studia, ale i do budoucnosti. Navíc, EDU Effective přispívá částí vašeho školného na charitu a tím vaším studiem pomáháte potřebným. Máme pro vás také připraveny stipendia, aby už tak nízké školné, bylo ještě nižší!"

Otevřené výzvy

Pomoc s předvýběrem influencerů pro propagaci

Více studentů = více peněz věnovaných na dobročinné účely

EDU Effective, z.s.
Střední práce | Online

PR jako cesta k úspěšné pomoci

Šíření TZ a dalšího obsahu do médií a na webové portály, pro pomoc získávat prostředky pro potřebné

EDU Effective, z.s.
Střední práce | Online

Výzkumy v oblasti vzdělání a online vzdělávání

Kvalitní výzkum - základ úspěchu

EDU Effective, z.s.
Velká práce | Online

Kvalitní marketingový plán, který pomáhá

Pomoc při vytvoření marketingového a komunikační plánu pro online vzdělávací projekt, který pomáhá.

EDU Effective, z.s.
Velká práce | Online

Rozpracované výzvy

Anglický copywriting webových stránek

Správná slova jsou za dlouhé vysvětlování.

EDU Effective, z.s.
Velká práce | Online

Překlad 4 stran A4 nabídkové brožury do angličtiny

Překlad marketingového textu z českého do anglického jazyka. Jedná se o 4 strany A4.

EDU Effective, z.s.
Střední práce | Online

Grafické zpracování nabídkové brožury pro emailing

Atraktivní nabídková brožura - předpoklad úspěchu

EDU Effective, z.s.
Střední práce | Online

Hotové výzvy

Texty nabídkové brožury k rozesílání emailem

Pomoc s vytvořením textů atraktivní brožury pro online vzdělávací projekt, který pomáhá.

EDU Effective, z.s.
Velká práce | Online

Názorný obrázek je za všechno vysvětlování

Přehledné grafické znázornění průběhu online studia - lepší pochopení, více studentů, více charity

EDU Effective, z.s.
Velká práce | Online

Skvělé webovky, předpoklad úspěchu

Nápadů u webovek není nikdy dost. Pomozte nám udělat z těch našich ty nejlepší a tím pomoci charitě.

EDU Effective, z.s.
Velká práce | Online

Bannery, které pomáhají

Nové bannery pro více studentů a tím pro více peněz na charitu.

EDU Effective, z.s.
Velká práce | Online
197
bodů
20. 4. 2020: Lucie Skálová dokončil výzvu Bannery, které pomáhají