ČOSIV

Podporujeme rovný přístup ke vzdělání

Lidská práva
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství

O nás

Zavádíme inovativní přístupy s potenciálem pozitivně ovlivnit český vzdělávací systém. Úzce při tom spolupracujeme s respektovanými odbornými zahraničními partnery. Zavádíme komplexní vzdělávací programy zaměřené na dětské duševní zdraví, Pozitivní podporu chování na školách (PBIS), socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích. Učíme traumarespektující přístup, zvládání náročného chování žáků nebo jak včas identifikovat ohrožené dítě.
12
bodů