Slyšení hlasů, z.s.

Propagujeme přístup Slyšení hlasů v ČR

Lidská práva
Vzdělávání
Zdraví
Terapie

O nás

Spolek je svazkem občanů zabývající se poskytováním pomoci a podpory lidem, kteří tzv. slyší hlasy, mají neobvyklé vidění, cítění a jejich blízkým. Stěžejní prací členů spolku je zakládání, rozvoj a udržování skupin Slyšení hlasů (Hearing Voices Groups). Jedná se o svépomocné skupiny, do jejichž vedení jsou zapojení jejich členové (účastníci). Ti si navzájem poskytují podporu a sdílejí zkušenosti. Jednotlivé skupiny dále spravují webové stránky, vydávají letáky a příručky, kde může každý popsat svoje zkušenosti s hlasy a jejich zvládáním. Členové také poskytují informace zdravotníkům a pracovníkům pomáhajících profesí. Spolek Slyšení hlasů je úzce spjat s hnutím Slyšení hlasů (Hearing Voices Movement). 2.Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností uspokojoval a chránil společné zájmy svých členů, kdy účelem spolku je: a)rozvoj a podpora lokálních skupin Slyšení hlasů (Hearing Voices Groups), b)šíření alternativního přístupu ke slyšení hlasů (tzv. Hearing Voices přístupu), c)poskytování informací, poradenství a podpory lidem, kteří slyší hlasy, jejich rodinám a blízkým, d)zajišťování vzdělávání pro zdravotníky a pracovníky pomáhajících profesí, e)usilování o dodržování lidských práv a sociální spravedlnosti pro lidi slyšící hlasy, f)realizace osvětové činnosti, zejména vydávání knih, letáků, natáčení dokumentů, pořádání přednášek, konferencí, g)zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.

Rozpracované výzvy

Nové webové stránky Slyšení hlasů, z.s.

Pojďte nám pomoci se propagovat na webu!

Slyšení hlasů, z.s.
Dlouhodobá spolupráce | Online