Jednoduché ilustrace jako grafický prvek

20
bodů

Ilustrace jako variabilní grafický prvek na web, do prezentací, metodik, výročních zpráv, na vizitky

Design
Grafika
Dlouhodobá spolupráce | Online nebo osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Nový jednoduchý vizuální styl chceme ozvláštnit, doplnit ilustracemi

Popis

Pracujeme s učiteli, speciálními pedagogy, sociálními pracovníky, psychology i státními úředníky. Učíme je zvládat negativní emoce, efektivně pracovat s dětmi, které potřebují jejich podporu, trauma respektující přístu nebo pozitivní podporu chování. Ilustrace/kresby by měly být jednoduché, originální a korespondovat s uvedenými tématy, nemají být infantilní.
Podporujeme rovný přístup ke vzdělání
Lidská práva
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Zavádíme inovativní přístupy s potenciálem pozitivně ovlivnit český vzdělávací systém. Úzce při tom spolupracujeme s respektovanými odbornými zahraničními partnery. Zavádíme komplexní vzdělávací programy zaměřené na dětské duševní zdraví, Pozitivní podporu chování na školách (PBIS), socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích. Učíme traumarespektující přístup, zvládání náročného chování žáků nebo jak včas identifikovat ohrožené dítě.